Magazyn dla kobiet. Wszystko o pięknie i związkach.

Przestań się usprawiedliwiać w każdej sytuacji zawsze są czynniki, których nie jesteś w stanie kontrolować.