Instrukcje
1
Bezokolicznik można określić za pomocą pytania. Znajdź czasownik i ułóż do niego pytanie. Jeśli jest to czasownik w formie nieokreślonej, to odpowie na pytanie "co robić"?"co robić?". Np. rzucać, rosnąć, piec, gotować, zalewać, hodować, kłamać.
Na końcu tych czasowników zawsze jest znak miękki.
2
Bezokolicznik należy odróżnić od czasowników w formie osobowej, zwłaszcza jeśli występuje przyrostek refleksyjny '-sya', '-s'. Aby to zrobić, zadaj pytanie dotyczące słowa. Jeśli czasownik odpowiada na pytanie "co robią?", "co robić?"jest nieokreślony", to forma nieokreślona. A jeśli pytanie "co robi?", "co będzie?" - trzecia osoba liczby pojedynczej.
Zadanie to (które wykonuje?) rozwiązuje się prosto. - Do tego aktu (co zrobić?) to nie jest łatwa decyzja do podjęcia.
3
Zwróć uwagę na pisownię wyrazu. Gdy wyraz jest pisany ze znakiem miękkim (- być), to jest to bezokolicznik. Bez znaku miękkiego jest to czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej lub mnogiej.
4
Trudno jest odróżnić bezokolicznik od formy osobowej, jeśli wyraz jest zapisany w transkrypcji. Sposób pisania finałów tych form jest taki sam: [learn] ( learn) - [learn] (learn). W tym przypadku należy zwrócić uwagę na akcent, samogłoskę przed [-tsa] lub kontekst, w którym pytanie. Jeśli ta praca nie jest możliwa do wykonania, obie formy są odpowiednie.
5
Czasownik nieokreślony stanowi część predykatu rzeczownika złożonego. W tym przypadku w zdaniu występują dwa czasowniki heterogeniczne. Aby określić, który z nich jest bezokolicznikiem, musimy zidentyfikować podstawę gramatyczną. Predykat będzie się składał z dwóch czasowników. Ten zawierający znaczenie leksykalne to bezokolicznik, a w nim powinniśmy napisać znak miękki. Na przykład w "The students will have extra time to study" predykat "will have extra time to study". A bezokolicznik to "ćwiczyć".
6
Czasowniki nieokreślone mogą być użyte jako zdania podrzędne. Można ją w takich przypadkach ustalić, kierując się logiką rozumowania. Zadaj pytanie o przypadek pośredni od predykatu do bezokolicznika. Jeśli jest to możliwe, w tym przypadku jest to uzupełnienie. Na przykład w zdaniu "The coach told us to do a warm-up" słowo "do" byłoby dopełnieniem (told that?). W takim przypadku rozumuj w następujący sposób: czynność wskazana w czasowniku "nakazał" jest wykonywana przez trenera, a będzie wykonywana przez innych. Nie jest to więc predykat, bo jest to zdanie proste.
Okoliczności, wyrażone przez czasownik nieokreślony, najczęściej odpowiadają na pytanie "w jakim celu?"?", "z jakiego powodu?". W "Przyszedłem na siłownię, żeby potrenować" zadajemy bezokolicznik "Przyszedłem w jakim celu..."?".
Do definicji dołóż pytanie od rzeczownika. W "Jestem bardzo dobry w grze na gitarze", bezokolicznik jest określony: "Jestem dobry w czym?) gra.