Instrukcja
1
Po określeniu zestawu liter i sposobu ich tkania należy przystąpić do tworzenia samego monogramu. Ogólnie rzecz biorąc, monogram jest tworzony za pomocą programu do edycji obrazu (Photoshop). Pierwszym krokiem jest ustalenie nazwy i rozmiaru czcionki, po czym wybrane litery zamieniamy na warstwę ("menu" - "warstwa" - "raster" - "liternictwo").
2
Dla wygodniejszego umieszczania i pracy z literami wciśnij i przytrzymaj CTRL, to pozwala na przekształcenie każdej wprowadzonej litery lub symbolu. Po zakończeniu wprowadzania znaków można zwolnić przycisk.
3
Następnie wszystkie warstwy są wklejane razem za pomocą ikony. To znaczy, że warstwa tła powinna być wyłączona, a warstwa tylna włączona. Następnie wybierz z listy "edit" i "define brush settings". Pojawi się okno, w którym należy podać nazwę pędzla według własnego uznania i zapisać go klikając "OK.
4
Po wykonaniu monogramu otwórz żądany obraz, na którym ma być umieszczony napis. Zmiana rozmiaru pędzla jest dość prosta, przy użyciu palety pędzli. Następnie należy wybrać "paletę kolorów" - "tłoczenie", określić żądane ustawienia i zapisać zmiany. Monogram jest kompletny, a obraz zabezpieczony dla Państwa.
Teraz masz możliwość udowodnienia autorstwa swojego zdjęcia, jeśli zostało ono znalezione na stronie osób trzecich.