Instrukcje
1
Rejestracja pozwolenia na polowanie bileta i jego rejestracja jest rejestrowana w książkach o ustalonej formie, które muszą być związane, ponumerowane, opieczętowane pieczęcią Wydziału Łowieckiego i podpisane przez szefa tego pododdziału terytorialnego.
2
Gdy zezwolenie na polowanie traci ważność, należy je wymienić. W przypadku konieczności przedłużenia certyfikatu, proces ten jest znacznie uproszczony. Aby przedłużyć ważność biletu myśliwskiego, jego posiadacz musi złożyć wszystkie niezbędne dokumenty co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności biletu myśliwskiego, ponieważ procedura wystawiania biletu myśliwskiego jest procedurą poważną, przeznaczoną dokładnie na 30 dni kalendarzowych. Również przy zmianie miejsca zamieszkania myśliwy musi się wyrejestrować z organu wydającego i ponownie zarejestrować w nowym miejscu zamieszkania w ciągu 14 dni.
3
Dokumenty, które należy złożyć przy corocznym wpisie (przedłużeniu) licencji myśliwskiej: wypełniony wniosek o przedłużenie licencji myśliwskiej; paszport oraz kopia dowodu rejestracyjnego i rozprowadzenia ze zdjęciem; jednolita państwowa licencja łowiecka.
4
Nie ma opłaty za państwowe zezwolenie na polowanie. Wystarczy, że myśliwy nie przegapi terminu ważności swojego pozwolenia na polowanie i że będzie przestrzegał wszystkich przepisów i wymogów. Posiadanie certyfikatu daje przecież możliwość czerpania wielkiej przyjemności z polowania i obcowania z dziką przyrodą.