Potrzebne będą
  • - postanowienie o uchyleniu nakazu wakacyjnego;
  • - Zgoda pracownika na odwołanie z urlopu.
Instrukcje
1
Jeśli wycofujesz wniosek o urlop z punktu widzenia pracodawcy, upewnij się, że uzyskasz pisemną zgodę pracownika na wycofanie się z urlopu. Aby cofnąć wniosek pracownika o urlop, musi zaistnieć ważna przyczyna lub konieczność operacyjna. Jeśli jako pracownik chcesz cofnąć podpisany już wniosek urlopowy, musisz napisać do szefa organizacji otwarte oświadczenie z prośbą o przesunięcie terminu kolejnego urlopu.
2
Aby zarządzenie o urlopie mogło być anulowane muszą być spełnione następujące warunki:- pisemne uzasadnienie anulowania zarządzenia lub wniosek pracownika;- pisemna zgoda obu stron;- zarządzenie o anulowaniu zarządzenia o urlopie z uzasadnieniem.Po anulowaniu zlecenia urlopowego pracownik musi wpłacić wynagrodzenie urlopowe do kasy firmy.
3
Jeżeli zlecenie zostało anulowane w czasie, gdy pracownik przebywa na urlopie, to znaczy, że pracownik został odwołany z urlopu i potrzebna jest jego zgoda. Odwołanie z urlopu musi być umieszczone w odpowiedniej kolejności z podaniem przyczyny odwołania pracownika. W takim przypadku część niewykorzystanego urlopu musi zostać wykorzystana przez pracownika w każdym momencie, w którym złoży on taki wniosek. Z urlopu nie mogą być odwołani:- pracownicy poniżej 18 roku życia;- kobiety w ciąży;- pracownicy pracujący w szkodliwych i/lub niebezpiecznych warunkach pracy (art. 125 rosyjskiego Kodeksu Pracy). RELACJE MIĘDZY PRACOWNIKIEM A PEŁNIĄCYM OBOWIĄZKI DYREKTORA (ZOB. ART. 125 ROSYJSKIEGO KODEKSU PRACY).
4
Jeśli zlecenie urlopowe zostanie odwołane przed rozpoczęciem urlopu, czyli pracownik nie skorzystał jeszcze z urlopu, nie jest to odwołanie z urlopu. W tym przypadku może być konieczne wydanie arbitralnego polecenia anulowania.