Będziesz potrzebował
  • - Dokumenty, które odzwierciedlają transakcję biznesową;
  • - rejestr przedsiębiorstw.
Instrukcje
1
Jeżeli do rejestracji wpływów i wpłat gotówkowych służy dziennik wystawiony według formularza nr KO-3, jego wypełnianie należy rozpocząć od wypełnienia nagłówka. Należy w nim podać datę i numer dokumentu kasowego potwierdzającego transakcję handlową.
2
Wypełnić kolumnę dla kwot, na które zostały wypisane polecenia przyjęcia i wydania gotówki.
3
W kolumnie "Uwaga" opisz transakcję biznesową. Możesz w nim zawrzeć kwoty naliczonych dochodów, niewydanych środków na koncie, pomocy finansowej wypłaconej przez firmę, wypłaty wynagrodzeń, wpływy na koszty bieżące itp.
4
Wskaż debet i kredyt transakcji gospodarczej w kolumnie o nazwie Księgowanie.
5
Jeśli mówimy o wypełnianiu dziennika działalności gospodarczej w dużym zakładzie, to wypełnia się go na formularzu nr KO-Za. Dzieje się tak dlatego, że na podstawie zapisów w dzienniku można kontrolować przeznaczenie otrzymanych i wydanych środków oraz sprawdzać poprawność zapisów kasowych. W przypadku wypełniania dziennika księgowania środków trwałych wprowadzane są nowe kolumny: ewidencja księgowa syntetyczna i ewidencja księgowa analityczna. W tych polach znajdują się numery rejestrów, w których rejestrowane są transakcje.