Instrukcja
1
Definicje odpowiadają na pytania: "co?", "które?", "które?"który?". Mogą być zarówno spółgłoskowe jak i bez spółgłoskowe. Określenia spółgłoskowe są związane z wyrazem głównym przez konkordancję, tzn. ich płeć, liczba i przypadek zgadzają się z tymi samymi parametrami wyrazu głównego. Relacja gramatyczna w przypadku definicji niespójnych jest inna.
2
Definicje wyrażone za pomocą imiesłowu pojedynczego lub imiesłowu przysłówkowego, za pomocą przymiotnika pojedynczego lub przymiotnika z wyrazami zależnymi oraz za pomocą rzeczownika pojedynczego lub rzeczownika z wyrazami zależnymi, w tym jako spójnika, mogą być wcięte w zdanie.
3
Definicje zostają wycięte, gdy występują po słowie kwalifikującym ("Ostatnie dni, ciepłe i łagodne, rozweselały nas"), mają dodatkowe znaczenie okolicznikowe ("Chwalebna, półwilgotna, posłuszna czarodziejskiemu łukowi, otoczona tłumem nimf, stoi Istomina...") lub należą do zaimka osobowego ("A on, zbuntowany, prosi o burzę, jakby w burzach był spokój").
4
Dodatek jest wariantem definicji. Osobne przydawki, które mogą być wyrażone rzeczownikami w liczbie pojedynczej lub rzeczownikami z wyrazami zależnymi, określają zwykle jakąś cechę przedmiotu, wskazują na wiek, zawód, narodowość i inne atrybuty. Przymiotniki oddzielamy przecinkami w zdaniu, jeśli odnoszą się do zaimka osobowego, występują po wyrazie określonym, mają dodatkowe znaczenie okolicznikowe lub spójnik "jako". Na przykład: "Oniegin, mój dobry kolego, urodził się nad brzegiem Newy...", "Kiedy zbuntowana młodość przyszła Eugeniusza, czas nadziei i czułego smutku...", "Teatralny zły prawodawca, kapryśny wielbiciel uroczych aktorek, honorowy obywatel kulis, Oniegin...". Ponadto wyodrębniono załączniki ze słowami: "po nazwisku", "po urodzeniu", "po pseudonimie", "po przezwisku".